Оферти по заявка

Касови апарати, регистрирани по реда на Наредба Н-18, които не са оборудвани с данъчен терминал, се регистрират както и до сега по месторегистрация на юридическия адрес на фирмата. Ние извършваме услуга по регистрация на фискални устройства, дерегистрация на фискални устройства, брак на фискални устройства, смяна на адрес на търговския обект, подмяна на загубен паспорт или загубено свидетелство за регистрация.

– касови апарати, регистрирани по най-новите изменения на Наредба H-18, които са оборудвани с данъчен терминал, се регистрират чрез gprs връзката със сървъра на НАП. Ние извършваме услуга по регистрация на фискалните устройства в сървъра на НАП, де-регистрация на фискални устройства в сървъра на НАП, временно спиране от регистрация в сървъра на НАП, брак на фискални устройства, смяна на адрес на търговския обект, подмяна на загубен паспорт или загубено свидетелство за регистрация.

 

Топ производители