Регистрация в НАП

Касови апарати, регистрирани по най-новите изменения на Наредба H-18, се регистрират чрез gprs връзка със сървъра на НАП. Ние извършваме услуга по регистрация на фискалните устройства в сървъра на НАП, де-регистрация на фискални устройства в сървъра на НАП, временно спиране от регистрация в сървъра на НАП, брак на фискални устройства, смяна на адрес на търговския обект, подмяна на загубен паспорт или загубено свидетелство за регистрация.

 

Топ производители