Фискални устройства за автомати на самообслужване

Устройството се състои от три отделни модула:
 • Фискален модул – Пломбиран блок, закрепен в корпуса на апарата, съдържащ всички основни модули на обикновено фискално устройство с КЛЕН и дистанционна връзка с НАП, с изключение на клавиатура, индикация за клиента и печатащо устройство.
 • Контролен изнесен дисплей – външен модул, монтиран върху корпуса на автомата за самообслужване, визуализиращ фискалната касова бележка.
 • Входно-изходен пулт за управление – Представлява специализирано устройство, служещо за програмиране, отпечатване на отчети на фискалната памет и отпечатване на съдържанието на КЛЕН. Притежава вградени индикация, клавиатура и принтер.

  Технически характеристики:

   

   

   

  Фискален модул за вграждане в корпуса на автомата

   

  • Компактен блок, позволяващ лесен и бърз монтаж към всички видове автомати на самообслужване;
  • Вграден интерфейс за включване към MDB, EXECUTIVE A, BDV, PARALLEL интерфейси със съответния преходен кабел;
  • Вградени интерфейси за връзка с изнесен контролен дисплей, входно-изходен пулт за управление и/или персонален компютър;
  • Фискална памет за 2000 дневни отчета;
  • Вградена Micro SD карта за реализация на функционалност на КЛЕН (Контролна лента на електронен носител) с обем 2GB или повече;
  • Вграден GSM/GPRS модул за пренос на данни с външна антена;
  • LED индикатор за бързо установяване на състоянието.

   

  Контролен изнесен дисплей

   

  • Специален дизайн, осигуряващ бърз и лесен монтаж към корпуса на автомата на самообслужване;
  • Захранване и комуникация по един кабел;
  • Възможност за поръчване в два варианта на вградения индикаторен модул:
   • Графичен – LCD FSTN 160х80 dots светещ в бяла светлина;
   • Символен – LCD STN 2x16 characters светещ в зелена или синя светлина.

   

  Входно-изходен пулт за управление

   

  • Базиран върху TREMOL S касов апарат;
  • Easy Load принтерен механизъм, клавиатура 29 клавиша, двуредов дисплей;
  • Вградени Li-Ion акумулатори.

   

  Функционални характеристики:

   

  • Автоматично разпознаване на комуникационния протокол и генериране на документ за продажба;

  • Автоматично генериране на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки работен ден (всеки 24 часа);
  • Разпечатване (трансфер във файл) на съдържанието на КЛЕН за зададен период;
  • Разпечатване (трансфериране във файл) на отчет на фискалната памет за зададен период;
  • Комуникация със сървъра на НАП според изискването на законодателството.


    052/640118;  +359877622991

 

Топ производители