Търговски софтуер iCash

Облачно базиран модерен Търговски софтуер.

Защитен облачен сървър.
Без вируси, без преинсталация, без загуба на данни.

Количества, цени, обороти, отчети…

Бизнесът е под контрол. През таблет и телефон.

Винаги и навсякъде можете да видите своите продажби, обороти, печалби.

 

Топ производители