Пакет фискален принтер и нефискален POS принтер с търговски софтуер

Цена: 467.30 лв. с ДДС

1 х Фискален принтер
1 х Нефискален POS принтер
1 х Microinvest Склад Pro
1 х Microinvest Склад Pro Light
1 х Хардуерен лиценз
Електронна документация
касови апарати варна

Топ продукти