Какъв е крайният срокът за свързване на моето устройство с НАП?

1) Регистрираните по ЗДДС лица – в срок до 30 септември 2011 г.; 2) Всички други лица, непопадащи в т. 1 – в срок до 31 март 2012 г.

 

Топ производители