Какво точно ще изпраща данъчният терминал към НАП?

В нормален режим на работа, ДТ ще събира дневните отчети от ФУ и през 30 дни ще ги изпраща на сървърите на НАП. В случай, че органите на НАП решат да ви наблюдават по-интензивно могат да сгъстят периода на изпращане на дневни отчети или дори да изискват по няколко информационни отчета дневно.

 

Топ производители