Системи за ведомствени бензиностанции

Системите за продажба на течни горива, така както искат да вменят на ведомствените обекти, се състоят от четири основни компонента – колонки, цистерни, нивомерна система, фискална система. Колонките от една страна и цистерните чрез нивомерната система от друга, подават  информация за количеството доставено и заредено гориво на фискалната система и тя от своя страна праща обобщената информация в НАП.

За да направим за нашите клиенти една такава система в работно състояние, е необходимо да свържем съществуващата колонка (ако има електроника и е одобрен тип) със система с фискална памет, а съществуващата цистерна да се оборудва с нивомерни сонди, според размера на цистерната, които да подават данни на нивомерната система. Нивомерната система също трябва да е от одобрен тип.
Фискалната система съответно трябва да е от одобрен за използване с нивомерната система и колонката тип.

Или накратко – нивомерната система, фискалната система и колонката трябва да се комплектоват така, че всички да могат да работят заедно и да имат сертификати за това.

Поради тази причина, ние предлагаме комплекти, или подбираме част от системата, която ви липсва, да е съобразена с одобрения тип на това което имате.

За да можем да направим конкретна оферта за вашия обект, напишете какво имате – цистерна, колонка, размери на цистерната (диаметър ако е кръгла или височина, ако е правоъгълна) и обема на цистерната, а ние ще ви предложим комплект, който да е подходящ.

 

Пратете ни данните на мейл fiskalsystems@gmail.com или на georgioiv@gmail.com  и ние ще ви отговорим възможно най-бързо с конкретна за вашият обект оферта.

 

Системи за ведомствени бензиностанции, нивомерни системи, НАП

 

Топ производители