Как ще се реализира връзката на Фискално устройство с НАП?

Дистанционната връзка между ФУ и НАП се осьществява чрез използване на GPRS преносна мрежа на избран от Вас мобилен оператор, по изградена за целта VPN мрежа. Всеки мобилен оператор осигурява постоянна свързаност на своята VPN мрежа със сървърa на НАП. Вaшите фискални устройства се свързват с мобилния оператор, като използват специална SIM карта за данни, ограничена в мрежата за връзка само с НАП. Тази SIM карта ще може да се използва само с Вашето устройство, след регистрация в НАП на Вашия ЕИК. Тези карти се закупуват от производителите на фискални устройства, които предлагат устройствата в комплект със SIM карта.

 

Топ производители