Ново изменение в Наредба Н-18

Очаква се до края на месеца да се обнародва в държавен вестник изменение на наредба Н-18 за регистрация на продажбите от ведомствени бензиностанции.

Предложеният проект е свързан с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с приетите промени в чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 1 януари 2015 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2014 г.), за осъществяване на ефективен контрол от приходните агенции върху целия процес, свързан с доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител, и за предотвратяване укриването и не внасянето на данъци и недопускане за продажба на течни горива с неясен произход и качество в бензиностанциите и другите обекти за съхранение на горива.

 

Текстът на наредбата може да прочетете в приложеният файл:   _NID_Naredba_18.pdf_Най-продавани продукти

Касов апарат Compact S-KL
цена 145.00 189.00 лв.
Мобилен касов апарат ZIT B20
цена 178.00 238.00 лв.
Електронна везна Daisy DSB6/15
цена 168.00 195.00 лв.
Cloud Camera, 300Mbps Wi-Fi NC200
цена 100.00 120.00 лв.
Касов апарат с данъчен терминал ZIT 2007-KL
цена 178.00 197.50 лв.
Фискален Принтер Daisy FX1200С-KL
цена 338.80 388.00 лв.