Софтуер за магазини – POS

Цена: 375 лв. с ДДС

POS (Point-Of-Sale) или Точката на продажба е онова място, на което се срещате с Вашите клиенти. Там те взима решение за покупка. Затова за Вас е особено важно да организирате своите продажби по най-ефективен начин. В търсене на печелившия подход и стратегия сте изправени пред въпроса как най-бързо, лесно, качествено и запомнящо се да обслужите своите клиенти, така че вашият магазин или ресторант да се превърнат в предпочитано място за пазаруване и отдих.

Софтуерният продукт TREMOL POS е гъвкава система, предоставяща възможност за конфигуриране според нуждите на отделните търговски обекти. Поддържа неограничен брой работни места и среща нуждите на обектите за организиране, управление и контрол на складовите наличности и достъпа на персонала.

Tremol POS Магазин включва два модула: за продажба (касиерско работно място) и Административен модул, за складово управление и конфигуриране на системата.

Модулът за продажба в режим Магазин предоставя възможност за:

бърза работа чрез екран чувствителен на допир (Touchscreen);
работа с клавиатура и ползване на бързи клавишни комбинации;
управление на фискалното устройство за издаване на клиентски бонове;
работа с теглови и броеви баркодове;
извеждане групи с артикули за бърз избор;
възможност за използване на везна за директно получаване на количеството;
изготвяне на отчети;
търсене на стар бон;
смяна на потребителите ( друг касиер, администратор, МОЛ, управител );
издаване на фактура директно от фискалния принтер;
отложено плащане;
директни стойностни и процентни отстъпки и надценки при продажба;
служебно въведени и служебно изведени суми;
чекмедже;
плащане в евро, рестото се изчислява в текущата национална валута;
показване на външен клиентски дисплей – ако към фискалното устройство е вързан външен дисплей, показва на него текущата информация;
продажба на артикули с рецепта.

Административният модул се използва за управление на складовата наличност, изграждане на номенклатурите, задаване на права на потребителите, справки, финанси и отчитане на основната документация. Работата с този модул преминава през няколко основни етапа, като се започне от инсталиране и стартиране на програмата, премине през въвеждане данни за фирмата, нейните служители и контрагенти, въвеждане на артикули, доставки, групиране и филтриране на информацията. В него са заложени следните възможности:

Основни настройки на системата

локални настройки – настройват се устройствата, с които работи POS системата, поредността за отнемане на количествата от складовете при продажба, сканиране за фискални и нефискални устройства свързани към компютъра, за всяка отделна POS станция, за да може той автоматично да ги разпознае и настрой по подходящ начин;
глобални настройки – диапазон на фактурата, код на плащане във фискалното устройство за отложено плащане, период за автоматично архивиране на базата данни, както и папката, в която да се запазват съответните файлове, диапазон на клиентските карти, мерни единици и разфасовки на артикули и др.

Управление на количествата

заявки за доставки – доставки – изписване – брак – инвентаризация.

Финанси

проследяване на финансовите резултати, разплащанията, проформа фактура и свързаните с тях справки за вземания от клиенти и задължения по доставчици.

Ценови листи, отстъпки и клиентски карти:

ценови листи – ценовите листи могат да бъдат активирани за определен период от време и за определен часови диапазон както за отделни клиенти, така и за POS станции; създаване на времеви график на валидността на ценовите листи за отделните POS станции;
клиентски карти;
въвеждане на отстъпка за група клиенти.

Входящ дневник по НАССР

програмата дава възможност да се води „Дневник за входящ контрол на приетите доставки по НАССP“. НАССР е система, която представлява един ключов момент при решаването на проблемите, свързани с безопасността на храните. Приемането на България в ЕС неминуемо доведе до необходимостта от по строг контрол върху качеството на произвежданите храни. С помощта на воденето на такъв дневник програмата дава възможност за бърз и лесен достъп до по-пълна информация за преработваната, произвежданата или продаваната храна от даден обект.

Производство

заявки за производство;
производство на артикули с рецепта;
въвеждане на партиден номер;
възможност за разпечатване на Производствен лист, Разход на материали за производство, Разход на материали за производство по рецепти;

Сигурност

системата позволява дефинирането на потребители, роли и присъединените към тях права;
системата използва архивиращите функционалности на SQL Server 2005;
възможност за автоматично архивиране на базата данни без да се прекъсва работата с програмата;

Печат на етикети

оформление и печат на данните от артикули.

касови апарати варна

Топ продукти

Касов апарат Daisy Micro C 01 има много функционални възможности, като: голям брой програмируеми артикули, 3 комуникационни порта за едновременна работа с компютър, баркод […]

240.00 лв. с ДДС

Касовите апарати A1 са съобразени с последните изменения на Наредба Н-18/2021 Характеристики: Захранване: адаптер DC 12V / 2 A, Li-ion батерия 7.4V / 1600 […]

188.00 лв. с ДДС

DSB6 е двуинтервална изчисляваща везна – 6кг/15кг. макс 15 кг. – 227.00 лева с ДДС DSB15 е двуинтервална изчисляваща везна – 15кг/30кг. макс 30 […]

227.00 лв. с ДДС

Compact S е мобилен касов апарат, с Bluetooth, ОТГОВАРЯЩ НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА НАРЕДБА Н-18/2018 на МФ. Голям светещ операторски дисплей, подсветка на клавиатурата […]

185.00 лв. с ДДС
 

Топ производители