Софтуер за складове и търговски обекти – Склад pro

Споделете продукта в социалните мрежи:

цена 232.00 лв.
 
Кошницата Ви е празна


* за работа в търговски обект с обособено място за продажба (POS) е необходимо да се закупи и модул Склад pro light

Microinvest Склад pro е система за управление и отчетност на складове на едро и дребно, която дава възможност за следене и водене на неограничен брой складове в неограничен брой фирми. Проектирана е за работа както на самостоятелен компютър, така и за работа в мрежа.
Програмата притежава следните функционални възможности:
Доставка и продажба на стоки;
Фактуриране на стоки и услуги по предварително зададена цена;
Брак на стока по доставна цена и ревизия по продажна цена;
Трансфер на стоки между обектите по доставна цена с отпечатване на избрана цена;
Даване, отчитане и връщане на консигнация;
Производство по зададена рецепта с изчисляване на себестойност;
Поддържане на модул каса и модул за разплащания с контрагентите.

Постоянното следене на складовите наличности прави програмата незаменим помощник на всеки търговец, който работи с голям брой стоки. Автоматичното осчетоводяване позволява на програмата да облекчи труда както на търговците, така и на счетоводителите.
Връзка с периферия:
Продажбите могат да се осъществяват с помощта на баркод четец;
Възможност за изписване на артикулите върху клиентски дисплей;
Прехвърляне на данни от електронна везна;
Връзка с Касов апарат в режим фискален принтер, както и в on-line режим.

Microinvest Склад pro притежава богат набор от справки, показващи моментното състояние на артикулите, информация за минали периоди, движение на стоки и суми, които могат да се разпечатат на инсталирания принтер по подразбиране или чрез модула Microinvest Експортни филтри да се експортират в MS Word, MS Excel или друг програмен продукт.
Автоматично отпечатва над 76 вида документи като:
Данъчни фактури;
Опростени фактури;
Касови бележки;
Стокови разписки;
Бордера;
Касови ордери и други.
Най-продавани продукти

Касов апарат Compact S-KL
цена 155.00 189.00 лв.
Мобилен касов апарат ZIT B20 MSBW- KL
цена 145.00 238.00 лв.
Електронна везна DSB6/15
цена 168.00 195.00 лв.