Необходими документи и книги при откриване и експлоатация на нов търговски обект

Касови апарати Варна:

 

1. Решение за регистрация на ЕТ, ООД или АД от Агенция по вписванията, за ДЗЗД от съда. БУЛСТАТ;

2. Разрешение за дейността в зависимост от вида на стоките;

3. Лиценз за продажба на тютюневи изделия (ако се продават) – от 2010 г. се изкарва от митницата;

4. Договор за наем или документ за собственост;

5. Здравна книжка на собственика (за обекти за търговия с храни и др.п.). и на служителите;

6. Система за самоконтрол;

7. Документ за регистрация на трудовите договори на служителите;

8. Касов апарат или фискална система (закупуване, фискализация, договор за сервиз);

9. Касова книга, кочан с касови бележки, кочан с сторно бележки;

10. Регистрация на касовия апарат в данъчната служба (за новите – в сървъра на НАП);

11. Кочан с фактури (или ако сте с компютърна система – програма за фактуриране);

12. Разрешение за поставяне на рекламни табели и ползване на тротоарна площ от общината;

13. Електронна везна (кантар), мерки и теглилки – закупуване и заверка в Центъра по метрология;

14. Ревизионна книга;

15. Книга за начален инструктаж;

16. Книга за периодичен инструктаж;

17. Книга за рекламациите;

18. Категоризация – за заведения, хотели и др;

19. Санитарно разрешение за разкриване на обект / разрешение за асортимент / – за заведения и хранителни магазини РИОКОЗ;

20. Книга за санитарното състояние;

21. Дневник за температура на хладилната система;

22. Дневник за поддържане на хигиенното състояние на обекта;

23. Дневник за личната хигиена на персонала;

24. Разрешение за удължено работно време – ако се работи след 22 часа през зимния сезон и 23 часа през летния сезон;

25. Книга за похвали и оплаквания;

26. Книга за годността на хранителните продукти /Дневник за контрол на хранителни продукти/ – за хранителни магазини и заведения за обществено хранене;

27. Дневник за бракуване на хранителни продукти. Акт за бракуване на материални запаси;

28. Дневник за проведени ДДД мероприятия;

29. Документ за експертиза и договор с Служба по трудова медицина;

30. Разрешение за паркиране и влизане в ограничен времеви интервал на МПС, които ще извършват зареждане на обекта (ако той се намира в зони с ограничен достъп). Задължителна застраховка Гражданска отговорност, застраховка КАСКО и преглед пред КАТ на съответните МПС.

Настоящите документи се изискват в зависимост от дейността на обекта, работното време на обекта и вида на обекта.

 

Топ производители