Често задавани въпроси

 

Системи за ведомствени бензиностанции

Системите за продажба на течни горива, така както искат да вменят на ведомствените обекти, се състоят от четири основни компонента – колонки, цистерни, нивомерна система, фискална система. Колонките от една страна и цистерните чрез нивомерната система от друга, подават  информация за количеството доставено и заредено гориво на фискалната система и тя от своя страна праща обобщената информация в НАП.

За да направим за нашите клиенти една такава система в работно състояние, е необходимо да свържем съществуващата колонка (ако има електроника и е одобрен тип) със система с фискална памет, а съществуващата цистерна да се оборудва с нивомерни сонди, според размера на цистерната, които да подават данни на нивомерната система. Нивомерната система също трябва да е от одобрен тип.
Фискалната система съответно трябва да е от одобрен за използване с нивомерната система и колонката тип.

Или накратко – нивомерната система, фискалната система и колонката трябва да се комплектоват така, че всички да могат да работят заедно и да имат сертификати за това.

Поради тази причина, ние предлагаме комплекти, или подбираме част от системата, която ви липсва, да е съобразена с одобрения тип на това което имате.

За да можем да направим конкретна оферта за вашия обект, напишете какво имате – цистерна, колонка, размери на цистерната (диаметър ако е кръгла или височина, ако е правоъгълна) и обема на цистерната, а ние ще ви предложим комплект, който да е подходящ.

 

Пратете ни данните на мейл fiskalsystems@gmail.com или на georgioiv@gmail.com  и ние ще ви отговорим възможно най-бързо с конкретна за вашият обект оферта.

 

Системи за ведомствени бензиностанции, нивомерни системи, НАП

Ще има ли удължаване на срока за регистрация на касовите апарати в НАП?

Не, няма да има. Крайният срок е 31.Март.2012 г. и проверките за свързани фискални устройства ще започнат на 02.Април.2012 г.
От НАП категорично заявиха на наше питане, че ако министърът внезапно не промени решението си, то отлагане няма да има нито ден. Не чакайте последния момент, иначе ще трябва да затворите врати на 2 Април и да чакате за касов апарат.

Какъв е крайният срокът за свързване на моето устройство с НАП?

1) Регистрираните по ЗДДС лица – в срок до 30 септември 2011 г.; 2) Всички други лица, непопадащи в т. 1 – в срок до 31 март 2012 г.

Какво се прави, когато паметта на КЛЕН-а се запълни?

Ако се запълни до край, устройството преустановява работа до смяна на КЛЕН. За да не се спира работата инцидентно, има механизъм за уведомяване наближаването края на КЛЕН. Нов носител се поставя и инициализира от сервизен техник. Както до сега с хартиените контролни ленти, запълнен КЛЕН ще се съхранява в обекта. При данъчна проверка стар КЛЕН ще може да бъде прочетен и проверен на устройството, от което е съставен, както и в сервизната фирма.

Новите ФУ ще са с КЛЕН. Какво представлява това?

КЛЕН е Контролна Лента на Електронен Носител под формата на сменяема памет, която ще съхранява точно копие на отпечатаните от ФУ документи в електронен формат. Няма да се разпечатват, нито ще се пазят хартиени ролки в обекта.

В обекта, в който работи моето устройство няма достатъчно покритие. Какво ще се случи, когато връзката с НАП прекъсне? Ще блокира ли ФУ?

Преди всичко Ваше задължение е да подберете оператор, който осигурява достатъчно добро покритие в обекта. Връзката с мобилния оператор ще се проверява от ФУ, като при липса на връзка за период от 3 последователни дневни отчета (3 работни дни), системата ще бъде блокирана за регистриране на продажби до осъществяване на връзка.

Какво точно ще изпраща данъчният терминал към НАП?

В нормален режим на работа, ДТ ще събира дневните отчети от ФУ и през 30 дни ще ги изпраща на сървърите на НАП. В случай, че органите на НАП решат да ви наблюдават по-интензивно могат да сгъстят периода на изпращане на дневни отчети или дори да изискват по няколко информационни отчета дневно.

След доработката на ФУ, пак ли ще минавам през всичките документи и опашки в данъчното?

Не. Вече няма да е нужно ходене в клонове на НАП, тъй като регистрацията на ФУ ще се извършва от сервизния техник със специализиран софтуер. След получаване на отговор от сървъра на НАП за успешна регистрация, може да започне регистрацията на продажбите.

Моето ФУ няма възможност за дистанционна връзка (няма къде да поставя картата) Трябва ли да си купувам ново?

Не е задължително да закупувате ново ФУ, ако разполагате с такова. За да могат настоящите ФУ да работят, след влизането на изменението в сила, е предвидена възможност за доработка на устройствата, така че да могат да работят с външен Данъчен Терминал (ДТ), който ще осъществява дистанционната връзка със сървъра на НАП. За целта е нужно да се извърши бракуване на ФУ, доработка от производителя, комплектация с ДТ и нова регистрация. След като се свържат ДТ и ФУ, системата става едно цяло и устройствата не могат да работят отделно.

Как ще се реализира връзката на Фискално устройство с НАП?

Дистанционната връзка между ФУ и НАП се осьществява чрез използване на преносна мрежа на избран от Вас мобилен оператор, по изградена за целта VPN мрежа. Всеки мобилен оператор осигурява постоянна свързаност на своята VPN мрежа със сървър на НАП. Вие ще се свързвате с мобилния оператор, като използвате специална SIM карта, предназначена само за данни и ограничена в мрежата за връзка само с НАП. Тази SIM карта ще може да се използва само с вашето устройство след регистрация в НАП. Тези карти ще могат да се закупуват от офисите на мобилните оператори или от производителите на фискални устройства, които ще предлагат устройствата в комплект със SIM карта.