Фискални принтери

Наредба Н-18 с последните изменения

НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА […]

 

СРОКОВЕ ПО НАРЕДБА Н-18 2019 г.

Регистрираните по ДДС без СУПТО сменят касовите си апарати до края на март 18 Март 2019 Регистрираните по закона за данък върху добавената стойност […]

 

Необходими документи и книги при откриване и експлоатация на нов търговски обект

Касови апарати Варна:   1. Решение за регистрация на ЕТ, ООД или АД от Агенция по вписванията, за ДЗЗД от съда. БУЛСТАТ; 2. Разрешение […]

 

Топ производители