Label принтери

СИСТЕМА ЗА ФОЛИЕН ПЕЧАТ НА МЕТАЛИЗИРАНИ ЗЛАТНИ И СРЕБРИСТИ ЕТИКЕТИ PRIMERA FX400e
цена 1310.00 лв.
ЕТИКЕТЕН БАРКОД ПРИНТЕР GODEX RT730
цена 1265.00 лв.
ЕТИКЕТЕН БАРКОД ПРИНТЕР TSC TC 300
цена 1250.00 лв.
ЕТИКЕТЕН БАРКОД ПРИНТЕР ZEBRA GC420t
цена 1238.00 лв.
ЕТИКЕТЕН БАРКОД ПРИНТЕР GODEX G530
цена 1220.00 лв.
ЕТИКЕТЕН БАРКОД ПРИНТЕР GODEX EZPi 1200
цена 1182.00 лв.
ЕТИКЕТЕН БАРКОД ПРИНТЕР GODEX RT200i
цена 1150.00 лв.
ЕТИКЕТЕН БАРКОД ПРИНТЕР GODEX RT230
цена 1090.00 лв.
ЕТИКЕТЕН БАРКОД ПРИНТЕР GODEX G330
цена 1077.00 лв.
ЕТИКЕТЕН БАРКОД ПРИНТЕР TSC TE300
цена 1060.00 лв.
ЕТИКЕТЕН БАРКОД ПРИНТЕР TSC TTP-247
цена 1048.50 лв.
ЕТИКЕТЕН БАРКОД ПРИНТЕР ZEBRA GC420d
цена 1015.00 лв.