POS принтери

Употребяван POS принтер Wincor Nixdorf TH230
цена 130.00 лв.
Употребяван POS принтер Epson TM88 III
цена 135.00 лв.
Употребяван POS принтер Wincor Nixdorf TH210
цена 120.00 лв.
POS принтер EPSON TM-U220A бял
цена 537.85 лв.
POS Принтер Fujitsu FP-510
цена 540.00 лв.
POS Принтер Fujitsu FP-1000
цена 436.54 лв.
POS Принтер Bixolon SPP-F310
цена 456.00 лв.
POS Принтер Bixolon SPP-R300BK
цена 600.00 лв.
POS Принтер Bixolon SPP-R200BKM
цена 570.00 лв.
POS Принтер Bixolon SPP-R200BK
цена 516.00 лв.
POS Принтер Daisy 1250RP
цена 166.80 лв.
POS Принтер Daisy 1350RP
цена 286.80 лв.