Касови апарати

Касов апарат с данъчен терминал Daisy eXpert SX-KL
цена 180.00 лв.
Касов апарат с данъчен терминал Еlka 2010 HLP KL
цена 199.00 270.00 лв.
Касов апарат с данъчен терминал Eltrade A3
цена 211.00 лв.
Касов апарат с данъчен терминал Eltrade B1
цена 199.00/208.00 лв.
ФУВАС – Elicom EV12-KL
цена 235.20 лв.
Касов апарат с данъчен терминал Datecs DP-150T KL
цена 250.00 лв.
ФУВАС – Tremol V-KL
цена 189.50 226.80 лв.
Касов апарат с данъчен терминал Tremol Z-KL
цена 300.00 лв.
Касов апарат с данъчен терминал Elicom TBS-KL
цена 239.00 лв.
Касов апарат с данъчен терминал Carat Leader-KL
цена 226.10 лв.
Касов апарат с данъчен терминал Tremol SB-KL
цена 282.00 лв.
Касов апарат с данъчен терминал Електроника 12KL
цена 195.00 лв.