Касови апарати

Касов апарат с данъчен терминал Dаtecs DP 500 Plus KL
цена 480.00 лв.
Касов апарат с данъчен терминал Daisy Micro C – KL
цена 236.00 лв.
Касов апарат с данъчен терминал Tremol M-KL
цена 305.00 336.00 лв.
Касов апарат с данъчен терминал Datecs DP-15KL
цена 213.00 288.00 лв.
Касов апарат с данъчен терминал Datecs DP-55KL
цена 319.00 330.00 лв.
Касов апарат с данъчен терминал Еlka 2007 HPL-KL
цена 270.00 лв.
Касов апарат с данъчен терминал Tremol ZM-KL
цена 190.00 230.00 лв.
Касов апарат Daisy Compact M- KL
цена 248.80 лв.
Касов апарат Daisy Perfect M- KL
цена 322.80 лв.
Касов апарат Daisy Perfect MX- KL
цена 322.80 лв.
Касов Апарат Datecs WP-50T KL
цена 260.00 лв.
Касов Апарат Datecs WP-500 KL
цена 340.00 лв.