Продукти на Датекс България

Касов апарат с данъчен терминал Dаtecs DP 500 Plus KL
цена 480.00 лв.
Касов апарат с данъчен терминал Datecs DP-15KL
цена 213.00 288.00 лв.
Касов апарат с данъчен терминал Datecs DP-55KL
цена 319.00 330.00 лв.
Касов Апарат WP-50T KL
цена 260.00 лв.
SK1-21F KL
цена 727.56 лв.
WP-500 KL
цена 340.00 лв.
Мобилен фискален принтер FMP-350 KL
цена 480.00 530.00 лв.
Касов апарат с данъчен терминал Datecs DP-150T KL
цена 250.00 лв.
Фискален принтер Datecs FP-2000KL
цена 698.00 лв.
Фискален принтер Datecs FP-705KL
цена 573.60 лв.
Фискален принтер за враждане Datecs SK1-31F KL
цена 751.00 844.80 лв.
Фискален принтер Datecs FMP-10KL
цена 495.00 лв.